Hej och välkommen

 

Jag heter Raimond Karlsson.

Jag är socionom och psykoterapeut med 26 års erfarenhet av förändringsarbete tillsammans med människor. Jag har arbetat med både barn, ungdomar och vuxna, par och grupper.

Förutom min privata psykoterapiverksamhet har jag arbetat som kurator inom resursskola för barn i grundskoleålder med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t.ex. Autism, Tourettes syndrom och ADHD. I dagsläget arbetar jag som behandlande och utredande kurator på Barn och ungdomspsykiatrin i Kristianstad. I min roll som kurator arbetar jag med flera olika kognitiva verktyg och metoder. T.ex. Kat-kit, seriesamtal livlinjer och kedjeanalyser… Jag är utbildad i psykodynamisk psykoterapi. Jag har också utbildning och behörighet i systemisk terapi och lösningsfokuserad terapi.

Jag kallar gärna dem jag arbetar tillsammans med privat för konfidenter. Det passar då det är ett stort förtroende jag får när någon vänder sig till mig för samtal. Jag behandlar så klart allt vi samtalar om konfidentiellt.

Jag och har sedan drygt sju år haft min mottagning på MästerJörgensgatan 2 b i Kristianstad. Maj 2015 flyttar jag verksamheten till Östra Boulevarden 34, 291 31 i Kristianstad.

Driver min mottagning genom enskild firma och har F- skattsedel. Jag kvalitetssäkrar mitt arbete genom att för egen del anlita extern professionell handledning regelbundet. Detta ger ökad trygghet i att jag får perspektiv på mina tankar och hypoteser i arbetsprocessen. Det sker avidentifierat inför handledaren även om denne är legitimerad och så klart lyder under sekretess liksom jag.

Jag arbetar med psykodynamisk psykoterapi och det innebär att jag också fokuserar på omedvetna motiv och konflikter som gör att man får psykologiska symtom.

Detta kan vara ångest, depression, sömnproblem, skräck, negativa relationsmönster mm.

Syftet är att tillsammans med klienten utforska orsakerna till aktuella besvär och bekymmer. Ökad medvetenhet om mönster och grundläggande insikt om orsaker till dessa leder till ökad förståelse för de egna reaktionerna på t.ex. smärtsamma upplevelser och svårigheter i relationer till andra.

Det psykoterapeutiska samtalet styrs av klienten, d.v.s. hans/hennes behov av att tänka kring ett tema som styr sessionen, det finns inget "rätt" eller "fel”, "viktigt" eller "oviktigt" ämne att ta upp. 

Mitt bidrag är att med hjälp av mina kunskaper och erfarenheter lyssna på den omedvetna kommunikationen och de omedvetna automatiserade associationerna, samt att ge tillbaka kännedom om dessa i form av tolkningar.

Detta leder till möjligheter att finna nya mer gynnsama mönster och förmåga till konstruktivare beslut och val vidare i livet.

Detta är en process som behöver sin tid för att verka på en medvetandenivå som gör betydande bestående skillnad. Det hör till att även om jag som terapeut kan se dina mönster betydligt tidigare och klarare än en konfident så måste jag ändå vänta in din beredskap att ta in mina tolkningar  kognitivt och emotionellt.