Hej och välkommen

 

Jag heter Raimond Karlsson.

Jag är socionom och psykoterapeut med snart 32 års erfarenhet av förändringsarbete tillsammans med människor. Jag har arbetat med både barn, ungdomar och vuxna, par och grupper.

Förutom min privata psykoterapiverksamhet har jag bl.a arbetat som kurator inom resursskola för barn i grundskoleålder med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t.ex. ADHD, och autism. I dagsläget arbetar jag som leg. hälso-och sjukvårdskurator, utredare och behandlare vid Barn och ungdomspsykiatrin i Kristianstad. I min roll som kurator arbetar jag med flera olika kognitiva verktyg och metoder. T.ex. Kat-kit, seriesamtal livlinjer och kedjeanalyser… Jag är utbildad i psykodynamisk psykoterapi. Jag har också utbildning och behörighet i systemisk terapi, traumafokuserad KBT (TF-KBT), Cool Kids och lösningsfokuserad terapi.

Jag kallar gärna dem jag arbetar tillsammans med privat för konfidenter. Det passar då det är ett stort förtroende jag får när någon vänder sig till mig för samtal. Jag behandlar så klart allt vi samtalar om konfidentiellt.

Jag hade i drygt sju år min mottagning på MästerJörgensgatan 2 b i Kristianstad. Maj 2015 flyttade jag verksamheten till Östra Boulevarden 34, 291 31 i Kristianstad och är fortsatt där. Jag driver min mottagning som enskild firma och har F- skattsedel. Jag kvalitetssäkrar mitt arbete genom att för egen del anlita extern professionell handledning. Detta ger ökad trygghet i att jag får perspektiv på mina tankar och hypoteser i arbetsprocessen. Det sker avidentifierat inför handledaren vilken är legitimerad och så klart lyder under sekretess liksom jag.

Jag arbetar med psykodynamisk psykoterapi och det innebär att jag också fokuserar på anknytning, tillit, historik i mösnster och modellinlärning samt omedvetna motiv och konflikter som gör att man får psykiska symtom. Dessa kan vara ångest, depression, sömnproblem, skräck, negativa relationsmönster mm. Syftet är att tillsammans med konfidenten utforska orsakerna till aktuella besvär och bekymmer. Öka medvetenhet om mönster och grundläggande insikt om orsaker till dessa vilket leder till ökad förståelse för de egna reaktionerna på t.ex. smärtsamma upplevelser och svårigheter i relationer med andra.

Det psykoterapeutiska samtalet styrs av klienten, d.v.s. individes behov av att tänka kring ett tema som styr sessionen, det finns inget "rätt" eller "fel”, "viktigt" eller "oviktigt" ämne att ta upp. Mitt bidrag är att med hjälp av mina kunskaper och erfarenheter lyssna på den omedvetna kommunikationen och de omedvetna automatiserade associationerna, samt att ge tillbaka reflektioner om dessa i form av tolkningar. Detta leder till möjligheter att finna nya mer gynnsama mönster, förmåga till mer konstruktiva beslut och val vidare i livet. Detta är en process som behöver sin tid för att verka på en medvetandenivå som gör betydande bestående skillnad. Det hör till att även om jag som terapeut kan se dina mönster betydligt tidigare och klarare än en konfident så måste jag ändå vänta in din beredskap att ta in mina tolkningar kognitivt och emotionellt.