relevanta utbildningar

 Malmö/via Lindköping 

Utbildningsnivå:                    Eftergymnasial utbildning

Inriktning:                             TF-KBT 

Beskrivning:                          Traumabedömning och terapi. 

Malmö

Utbildningsnivå:                    Eftergymnasial utbildning

Inriktning:                             Ångest Cool Kids 

Beskrivning:                          Ind. eller grupp 

Kristianstads högskola

Utbildningsnivå:                    Eftergymnasial utbildning

Inriktning:                             Socialt arbete och omsorg

Beskrivning:                          Socionom

Gert Hansson psykologikonsult AB, Göteborg

Utbildningsnivå:                    Eftergymnasial utbildning, psykoterapeut

Inriktning:                             beteendevetenskap

Tidsperiod:                           2007 - 2008

Beskrivning:                          psykodynamisk psykoterapi

regelbunden ärendehandledning Charlotte Benér Graff, Malmö.

http://www.charlottebenergraff.se/351055419

 

BAM utbildning HB Stockholm

Utbildningsnivå:                    Eftergymnasial utbildning

Inriktning:                             Samhälls- och beteendevetenskap

Tidsperiod:                           1999 - 2001

Beskrivning:                         Kurs: Systemisk terapi 

Kursledare:                          Annika Forsmark & Bo Montan.

Institutionen för familjeterapi i Malmö

Utbildningsnivå:                    Eftergymnasial utbildning

Inriktning:                             Socialt arbete och omsorg

Tidsperiod:                           1995 - 1996

Beskrivning:                         Fristående kurs i lösningsfokuserad terapi.

Kursledare                           Martin Söderquist, Jehoshua Kaufman.

                                           Föreläsningar med Steve de Shazer & Ben Furman

Vårdhögskolan Malmö

Utbildningsnivå:                    Eftergymnasial utbildning

Inriktning:                             Socialt arbete och omsorg-

Beskrivning:                         Fristående kurs i socialpedagogiskt arbete, 20 p

Önnestads folkhögskola

Utbildningsnivå:                    Gymnasial utbildning

Inriktning:                             Socialt arbete och omsorg

Tidsperiod:                           1987-1989 -

Beskrivning:                         Behandlingsassitentslinjen