Välkommen till Raimond Karlsson Samtalsterapi
i Kristianstad

Din hälsa är min prioritet.

Hej och välkommen till min sida…

Jag arbetar som privatpraktiserande samtalsterapeut vid min mottagning sedan flera år, centralt belägen i centrala Kristianstad. Mottagningen har jag haft flera år parallellt med offentliga anställningar. Min erfarenhet är mångårig vad gäller emotionellt, psykoterapeutiskt och psykosocialt förändringsarbete. Jag har en bred och fördjupad kompetens från arbete inom såväl privat som offentlig psykiatrisk och psykosocial verksamhet. Jag har arbetar inom regional öppen barn- och ungdomsspecialistpsykiatri och har arbetat med kommunalt skolkurativa uppdrag. I dessa uppdrag har jag som praktiker mött diverse olika psykiatriska tillstånd. Det handlar om kris, trauma, PTSD, ångest- och depressionstillstånd, självskadebeteende, olika former av beteendeavvikelser som symptom och lösningsförsök, neuropsykiatriska diagnoser, samt problematik som mer karakteriseras som personlighetsrelaterad ex. emotionell instabilitet.

 

Jag arbetar i grunden utifrån ett psykodynamiskt förståelseperspektiv där terapin är ett erbjudande om att närmare granska de känsloupplevelser, av både positiv och negativ art, som personen bär med sig från sitt förgångna och hur olika känslorna påverkar en persons liv idag. Anknytnings- och utvecklingsteorier är grundfundament i allas vår utveckling. Systemiska och sociologiska kunskaper bidrar till bred och komplex förståelse/analys av symptom och nya lösningar.

 

För klienter boende på andra orter i Sverige kan även möjligheten till digitala samtal diskuteras. Varmt välkommen att höra av dig om du önskar mer information eller vill boka tid för ett första samtal!

Här kan du läsa mer om mig

Traumaterapi

Om du behöver hjälp med ett trauma

Läs mer

Samtal

Samtal för att bearbeta psykiska problem

Läs mer

Du kan ringa eller sms:a mig på 070-868 22 70