Om mig


Jag heter Raimond Karlsson.


Jag är socionom och samtalsterapeut med snart 32 års erfarenhet av förändringsarbete tillsammans med människor. Jag har arbetat med både barn, ungdomar och vuxna, par och grupper.

 

Förutom min privata samtalsterapiverksamhet har jag bland annat arbetat som kurator inom resursskola för barn i grundskoleålder med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t.ex. ADHD, och autism. I dagsläget arbetar jag som leg. hälso-och sjukvårdskurator, utredare och behandlare vid Barn och ungdomspsykiatrin i Kristianstad. I min roll som kurator arbetar jag med flera olika kognitiva verktyg och metoder. T.ex. Kat-kit, seriesamtal livlinjer och kedjeanalyser… Jag är utbildad i psykodynamisk samtalsterapi. Jag har också utbildning och behörighet i systemisk terapi, traumafokuserad KBT (TF-KBT), Cool Kids och lösningsfokuserad terapi.

 

Jag kallar gärna dem jag arbetar tillsammans med privat för konfidenter. Det passar då det är ett stort förtroende jag får när någon vänder sig till mig för samtal. Jag behandlar så klart allt vi samtalar om konfidentiellt.

 

Jag hade i drygt sju år min mottagning på MästerJörgensgatan 2 b i Kristianstad. Maj 2015 flyttade jag verksamheten till Östra Boulevarden 34, 291 31 i Kristianstad och är fortsatt där. Jag driver min mottagning som enskild firma och har F- skattsedel. Jag kvalitetssäkrar mitt arbete genom att för egen del anlita extern professionell handledning. Detta ger ökad trygghet i att jag får perspektiv på mina tankar och hypoteser i arbetsprocessen. Det sker avidentifierat inför handledaren vilken är legitimerad och så klart lyder under sekretess liksom jag.

 

Mina utbildningar

USA, via Zoom
Utbildningsnivå: Kurs
Inriktning: Prolonged Exposure Therapy
Beskrivning: Traumabedömning och terapi (läs mer under Traumaterapi)

Kursledare: Edna B Foa

Malmö/ via Linköping
Utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning
Inriktning: TF-KBT
Beskrivning: Traumabedömning och terapi 

Malmö
Utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning
Inriktning: Ångest Cool Kids
Beskrivning: Ind. eller grupp 

Kristianstads högskola
Utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning
Inriktning: Socialt arbete och omsorg
Beskrivning: Socionom 

Gert Karlsson psykologikonsult AB, Göteborg

Utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning, Psykoterapeut
Inriktning: Beteendevetenskap
Beskrivning: Psykodynamisk psykoterapi
Tidsperiod:
2007 - 2008

BAM-utbildning HB Stockholm
Utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning
Inriktning: Samhälls- och beteendevetenskap
Beskrivning: Kurs i systemisk terapi 
Tidsperiod:
1999 - 2001

Kursledare: Annika Forsman & Bo Montan

Institutionen för familjetarapi i Malmö

Utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning
Inriktning: Socialt arbete och omsorg
Beskrivning: Fristående kurs i lösningsfokuserad terapi 
Tidsperiod: 1995 - 1996
Kursledare: Martin Söderquist & Jehoshua Kaufman

Vårdhögskolan i Malmö

Utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning
Inriktning: Socialt arbete och omsorg
Beskrivning: Fristående kurs i socialpedagogiskt arbete, 20p

Önnestads folkhögskola

Utbildningsnivå: Gymnasial utbildning
Inriktning: Socialt arbete och omsorg
Tidsperiod: 1987-1989
Beskrivning
: Behandlingsassistentslinjen