Samtal

Ett samtal mellan terapeut och klient för att bearbeta psykiska problem

Samtalsterapi

Jag arbetar med psykodynamisk psykoterapi och det innebär att jag också fokuserar på anknytning, tillit, historik i mönster och modellinlärning samt omedvetna motiv och konflikter som gör att man får psykiska symtom. Dessa kan vara ångest, depression, sömnproblem, skräck, negativa relationsmönster med mera. Syftet är att tillsammans med konfidenten utforska orsakerna till aktuella besvär och bekymmer. Öka medvetenhet om mönster och grundläggande insikt om orsaker till dessa vilket leder till ökad förståelse för de egna reaktionerna på t.ex. smärtsamma upplevelser och svårigheter i relationer med andra.

 

Det psykoterapeutiska samtalet styrs av klienten, d.v.s. individens behov av att tänka kring ett tema som styr sessionen, det finns inget "rätt" eller "fel”, "viktigt" eller "oviktigt" ämne att ta upp. Mitt bidrag är att med hjälp av mina kunskaper och erfarenheter lyssna på den omedvetna kommunikationen och de omedvetna automatiserade associationerna, samt att ge tillbaka reflektioner om dessa i form av tolkningar. Detta leder till möjligheter att finna nya mer gynnsama mönster, förmåga till mer konstruktiva beslut och val vidare i livet. Detta är en process som behöver sin tid för att verka på en medvetandenivå som gör betydande bestående skillnad. Det hör till att även om jag som terapeut kan se dina mönster betydligt tidigare och klarare än en konfident så måste jag ändå vänta in din beredskap att ta in mina tolkningar kognitivt och emotionellt.

Har du några frågor?

Du kan ringa mig på: 070-868 22 70